info@xira.ir

+98 420 970 00

+98 882 121 50

با ما در تماس باشید

Vocalcom Contact Center Solution

شرکت زیرا-راهکارهای شرکت ووکالکام- Vocalcom Contact Center Solution

شرکت ووکالکام ارائه دهنده یک راهکار جامع یکپارچه در خصوص مرکز پیام می  باشد. اتصال این راهکار به  مراکز تماس با استفاده از سیستم های سلف سرویس ، ساده ، کارآمد و در دسترس فرآیندهای پاسخگویی را بهینه نموده و رضایتمندی مشتری را از سرعت خدمت ارتقا دهد . این راهکار  یک پلتفرم چندکاربردی بوده که می تواند به شما در رسیدن به سطوح جدید بهره وری و بهره وری عملیاتی در حین ایجاد رابطه مستقیم سرویس بیشتر با هر مشتری کمک کند.

شرکت زیرا-راهکارهای شرکت ووکالکام- Vocalcom Contact Center Solution شرکت زیرا-راهکارهای شرکت ووکالکام- Vocalcom Contact Center Solution